MILJÖ

Certifiering

Weinerska Bokbinderiet är certifierade för produktion av ”Svanenmärkta” trycksaker och uppfyller därmed de krav som är uppställda av ”Nordisk miljömärkning” i kriteriedokument "Miljömärkning av Trycksaker version 2.0"

Lic.nr. MI 1241 IH 47/98