MILJÖ

Miljö

Att minimera yttre miljöpåverkan har alltid präglat företaget och med långsiktigt, målmedvetet miljöarbete har stora förändringar genomförts däribland återvinning av samtliga pappersrester, plast, wellpapp och stålband.

Vi har av miljöskäl valt naturgas för uppvärmning samt källsorterar allt övrigt avfall.