Limbindning

Limbindare med 18 stationer, arkavläsning  plus omslagsiläggare. Limbindaren hanterar dubbelproduktion upp till A5. Vid krävande produktioner rekommenderar vi ”Fadensiegel” där en tråd sys in i ryggen på varje signatur.

Slutprodukten blir avsevärt hållbarare samt kortar ledtiden vid jämförelse med användning av linnetråd vid motsvarande produktion.