Produktion

Vi har en tydlig målsättning ”att kunna mer än vad våra kunder förväntar sig”.
Detta klarar vi genom mycket hög kompetens och ett kontinuerligt arbete med effektivisering och förnyelse av vår maskinpark.

Vår produktion bedrivs i väl anpassade lokaler där samtlig teknisk utrustning och personal är samlad under samma tak vilket borgar för korta ledtider och god logistik.